facebook

Raport GŻ | Portfele Radnych Miejskich PDF Print Adres email
Raport GŻ
Wtorek, 09 września 2014 08:15

b_150_100_16777215_0___images_stories_2014-09_raportmoney.jpgPodczas, gdy jedni podsłuchują, drudzy – tak jak my - zaglądają innym do portfeli. Tyle, że my robimy to jawnie i całkiem legalnie. Jak co roku przyglądamy się oświadczeniom majątkowym i prezentujemy zarobki radnych miejskich.

 

Co wynika z naszego zestawienia? Że generalnie radni nieznacznie poprawili dochody. Łączna suma dochodów radnych miejskich za 2013 rok, to 2,057 mln zł. W 2012 roku suma ta wynosiła 2,038 mln zł, zaś w 2011 2,014 mln zł. 15 radnych poprawiło swoje dochody, u 8 nastąpił spadek, natomiast u jednej osoby dochody pozostały bez zmian. W raporcie przedstawiamy kwoty brutto (chyba, że zaznaczono inaczej). Wszystkie zostały zaokrąglone do pełnych setek zł. Radnych prezentujemy w kolejności wg wysokości łącznych zarobków, a w nawiasach podano zarobki za 2012 rok.

Antoni Szlagor
283,4 tys. zł (226,1 tys.)
Łączna pensja burmistrza w ubiegłym roku wyniosła 158,9 tys. zł. Dodatkowy dochód Antoni Szlagor uzyskał z tytułu: z tytułu pełnienia obowiązków przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Gronie – 17,8 tys. zł, oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń własnych - 94,7 tys. zł. Do ubiegłorocznych dochodów Antoniego Szlagora dodajmy jeszcze dywidendy z udziałów w spółce Beskidzka Telewizja Kablowa „BESTKABEL” – 11,1 tys. zł oraz dochód z akcji ORANGE PL i GPW w wys. 891 zł.

Marek Czul
150,9 tys. zł (164,4 tys. zł)
Z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miasta burmistrz Czul zarobił w ubiegłym roku 149,8 tys. zł. Dodatkowo na jego ubiegłoroczny dochód złożyła się jeszcze kwota 1,1 tys. zł z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Małgorzata Bieszczad
150,6 tys. zł (196,5 tys. zł)
Z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim pani burmistrz zarobiła w ubiegłym roku 150,2 tys. zł. Do tego dodajmy 470 zł z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. To łączny ubiegłoroczny dochód Małgorzaty Bieszczad.

Adam Zoń
116,9 tys. zł (131,7 tys. zł)
Jako dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu Adam Zoń zarobił w ubiegłym roku 99 tys. zł, z tytułu „działalności wykonywanej osobiście” – 1,6 tys. zł, z innych źródeł – 6,8 tys. zł oraz z tytułu diet radnego 9,5 tys. zł.

Karol Gąsior
112,2 tys. zł (100,2 tys. zł)
W ubiegłym roku radny osiągnął dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (drukarnia akcydensowa) – 88,2 tys. zł. Dodatkowe 5,4 tys. zł uzyskał radny z najmu lokalu, 11 tys. zł wyniosły jego diety radnego miejskiego, 2,8 tys. zł zasiłek chorobowy oraz 4,8 tys. zł dieta członka rady nadzorczej Banku Spółdzielczego w Żywcu.

Robert Brączek
110,8 tys. zł (136,9 tys. zł)
Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (handlowo-usługowo-prawnej) radny osiągnął dochód w ubiegłym roku w wys. 71,8 tys. zł. Dodatkowo z tytułu umowy o pracę zainkasował w ubiegłym roku 17,8 tys. zł, jako członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Gronie – 10,2 tys. zł, oraz jako radny miejski z tytułu diet – 11 tys. zł.

Barbara Kliś
108,8 tys. zł (105 tys. zł)
Jako Dyrektor Powiatowego Zarządu Oświaty Barbara Kliś zarobiła w ubiegłym roku 86,3 tys. zł. Dodatkowe dochody radnej, to diety – 8,1 tys. zł oraz wpływy z tytułu najmu mieszkania 14,4 tys. zł.

Krzysztof Greń
94,1 tys. zł (93 tys. zł)
Na zarobki Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żywcu składają się: pensja w starostwie powiatowym – 48 tys. zł, renta inwalidzka – 23,7 tys. zł, umowa o dzieło – 645 zł oraz dieta radnego 21,8 tys. zł.

Grzegorz Glas
90,5 tys. zł (91,4 tys. zł)
Wynagrodzenie Grzegorza Glasa, to pensja Dyrektora Wydziału Komunikacji w starostwie powiatowym w Żywcu – 78,4 tys. zł oraz dieta radnego – 12,1 tys. zł.

Szymon Piątek
84,3 tys. zł (86,9 tys. zł)
Główne źródło ubiegłorocznego dochodu radnego to emerytura woskowa w wys. 75,8 tys. zł. Do tego doliczmy jeszcze diety radnego miejskiego w wys. 8,5 tys. zł.

Andrzej Widzyk
81,9 tys. zł (73,9 tys. zł)
Jego pensja nauczycielska (radny pracuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce oraz w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu) to 73,3 tys. zł. Radny pobierał również diety w wys. 8,6 tys. zł.

Adam Jurasz
81,3 tys. zł (110 tys. zł)
Na ubiegłoroczne dochody radnego złożyły się: kwota z tytułu umowy o pracę - 4 tys. zł, świadczenie sportowe 30,5 tys. zł, renta + dodatek pielęgnacyjny 34,2 tys. zł, dochód z umowy-zlecenia – 3 tys. zł, oraz dieta radnego 9,6 tys. zł. Radny deklaruje w jeszcze, że posiada 50 akcji GPW wartych 1,9 tys. zł, nie precyzuje jednak czy i jaki dochód z ich tytułu osiągnął z ubiegłym roku.

Genowefa Jeziorska
70,8 tys. zł (43,6 tys. zł)
Z tytułu zatrudnienia na stanowisku dyrektor Szkoły Podstawowej w Okrajniku radna zarobiła w ubiegłym roku 26,9 tys. zł. Radna otrzymała również emeryturę w wys. 34,3 tys. zł, oraz diety w wys. 9,6 tys. zł.

Wojciech Wieczorek
62,4 tys. zł (58,9 tys. zł)
Jako nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym w Żywcu radny zarobił w ubiegłym roku 49,1 tys. zł. Do tego otrzymał diety radnego miejskiego w wys. 9,4 tys. zł oraz dochód z wynajmu pomieszczeń w wys. 3,8 tys. zł. DO swoich dochodów radny wliczył również ubezpieczenie opłacone przez GOPR w wys. 139 zł.

Jarosław Gowin
61,7 tys. zł (43,5 tys. zł)
Dzięki pracy prowadzonej w ramach własnej działalności gospodarczej (firma Perfect, specjalista TV-SAT-VIDEO) radny uzyskał w ubiegłym roku dochód w wys. 36,9 tys. zł. Na sumę dochodów radnego składają się jeszcze: dieta – 14,4 tys. zł, wpływy z umowy zlecenia – 6 tys. zł, dochód z wynajmu mieszkania – 1,5 tys. zł oraz zasiłek chorobowy – 2,9 tys. zł.

Andrzej Biernat
53,8 tys. zł (52,9 tys. zł)
Na ubiegłoroczne dochody radnego składają się emerytura - 43,5 tys. zł oraz diety w wys. 10,3 tys. zł.

Tadeusz Trzop
53 tys. zł. (41,5 tys. zł)
Jako pracownik ochrony w Agencji Czasza radny zarobił w ubiegłym roku 21,1 tys. zł. Dodatkowe źródła dochodów radnego, to: P.U.H. Czasza Bielsko-Biała – 1 tys. zł, Starostwo Powiatowe w Żywcu – 10,5 tys. zł, Spółdzielnia Mieszkaniowa Gronie w Żywcu – 5,8 tys. zł, Urząd Miejski (Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 4,9 tys. zł. Radny w oświadczeniu nie sprecyzował konkretnie z jakiego tytułu uzyskał te dochody. Do sumy dochodów doliczmy jeszcze dietę radnego – 9,7 tys. zł.

Mieczysław Chamik
52,4 tys. zł (52,4 tys. zł)
Główne źródło dochodu radnego to emerytura - 37,8 tys. zł. Do tego doliczmy jeszcze diety w wys. 14,6 tys. zł.

Maciej Gibas
51 tys. (46,1 tys. zł)
Na dochody radnego składają się: emerytura – 33,9 tys. zł, wpływy z tytułu umów o dzieło – 7,5 tys. zł, oraz diety – 9,6 tys. zł.

Krzysztof Marszałek
50,3 tys. zł (47,9 tys. zł)
Jako dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Korbielowie radny zarobił w ubiegłym roku 39,3 tys. zł. 11 tys. zł otrzymał radny w postaci diet.

Piotr Stasica
49,7 tys. zł (50,2 tys. zł)
Z tytułu zatrudnienia na stanowisku magazyniera w firmie Żywiec Zdrój w Jeleśni radny zarobił w ubiegłym roku 41,1 tys. zł. Jego dochody uzupełniają diety radnego w łącznej wysokości 8,6 tys. zł.

Paweł Szczepanik
34,7 tys. zł (33,9 tys. zł)
Na ubiegłoroczne dochody radnego składają się: emerytura – 23,8 tys. zł oraz diety – 10,9 tys. zł.

Marian Kastelik
31,1 tys. zł (30,6 tys. zł)
Główne dochody radnego, to renta w wys. 19,9 tys. zł. oraz diety radnego – 11 tys. zł. W ubiegłym roku radny uzyskał jeszcze dochód w wys. 240 zł z posiadanych akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Stanisława Szumlas
20,6 tys. zł (20,4 tys. zł)
Ubiegłoroczne dochody radnej, to: świadczenie przedemerytalne – 11,6 tys. zł oraz diety w wys. 9 tys. zł.

Tomasz Matlakiewicz

 

Dodaj swój komentarz

Imię :
Komentarz :