facebook

Raport GŻ | Portfele Radnych Powiatowych PDF Print Adres email
Raport GŻ
Wtorek, 09 września 2014 08:46

b_150_100_16777215_0___images_stories_2014-09_raportmoney.jpgPo radnych miejskich, przyszła kolej na powiatowych. Jak co roku przyglądamy się oświadczeniom majątkowym i prezentujemy zarobki członków Rady Powiatu.

Z naszego zestawienia wynika, że radnym nieznacznie spadły dochody w porównaniu z rokiem 2012. Łączna suma zaokrąglonych dochodów za rok 2013 wyniosła 3,746 mln zł. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 3,753 mln zł. Generalnie jednak 14 radnych zanotowało poprawę dochodu, u 13 zaś nastąpił spadek. W naszym raporcie przedstawiamy kwoty brutto (chyba, że zaznaczono inaczej). Wszystkie zostały zaokrąglone do pełnych setek zł. Radnych prezentujemy w kolejności wg wysokości łącznych zarobków, a w nawiasach podaliśmy zarobki za 2012 rok.

Edward Płonka
502,7 tys. zł (503,2 tys. zł)
Jako Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku Białej, Edward Płonka zarobił w ubiegłym roku 130,6 tys. zł. Do tego należy doliczyć diety z tytułu członkostwa w Radzie Powiatu w wys. 31,7 tys. zł oraz wierzytelność w wys. 340 tys. zł, którą radny każdego roku konsekwentnie wpisuje do oświadczenia majątkowego. Sumę ubiegłorocznych zarobków uzupełnia jeszcze drobna kwota 371,25 zł netto z tytułu dywidend za udziały w spółce Beskidia Motor.

Robert Karpeta
272,7 tys. zł (130,6 tys. zł)
Jako Zastępca Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim zarobił w ubiegłym roku 117,9 tys. zł. Dodatkowe dochody radnego, to: diety – 17,1 tys. zł. W zakres ubiegłorocznych dochodów radny włączył jeszcze dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla żony na prowadzenie działalności gospodarczej w wys. 135,2 tys. zł). Ponadto radny osiągnął również dochód z prowadzonego wspólnie z żoną niewielkiego gospodarstwa rolnego w wys. 2,5 tys. zł.

Józef Worek
252,6 tys. zł (245,5 tys. zł)
W ubiegłym roku Józef Worek zarobił na stanowisku Nadleśniczego Nadleśnictwa Ujsoły 234,6 tys. zł. Ponadto radny otrzymał diety w wys. 18 tys. zł.

Andrzej Kalata
239,5 tys. zł (154,4 tys. zł)
W ubiegłym roku Andrzej Kalata jako wicestarosta powiatu zarobił 144,5 tys. zł. Dodatkowy ubiegłorocznych dochód radnego stanowił wpływ ze sprzedaży ½ udziału w działce w wys. 95 tys. zł.

Marian Knapek
220,2 tys. zł (232,8 tys. zł)
Na dochody Mariana Knapka składają się: pensja Nadleśniczego Nadleśnictwa Węgierska Górka w wys. 199,8 tys. zł oraz diety radnego w wys. 20,4 tys. zł.

Tomasz Haczek
218,5 tys. zł (192,6 tys. zł)
Jako właściciel prywatnego gabinetu lekarskiego radny zarobił w ubiegłym roku 37,2 tys. zł. Jako współwłaściciel Praktyki Grupowej Lekarzy „SCAPULA” zarobił w ubiegłym roku 156,2 tys. zł. Dodatkowe dochody radnego, to diety – 20,4 tys. zł oraz umowa z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Żywcu w wys. 4,7 tys. zł.

Jerzy Kliś
182,6 tys. zł (156,5 tys. zł)
Jako Wiceprezes Zarządu Spółki Beskid Żywiec radny zarobił w ubiegłym roku 165,8 tys. zł. Pozostałe dochody Jerzego Klisia to diety radnego w wys. 16,8 tys. zł.

Andrzej Zieliński
172,4 tys. zł (184,8 tys. zł)
Na sumę ubiegłorocznych dochodów starosty Andrzeja Zielińskiego niemal w całości składa się jego pensja w łącznej wysokości 166,2 tys. zł. Dodatkowy dochód osiągnął starosta z tytułu posiadanych akcji (Agora oraz TP S.A.). Wyniósł on 6,2 tys. zł.

Wiesław Setla
159,2 tys. zł (401 tys. zł)
Radny, jako właściciel PPH-U Anders osiągnął dochód w ubiegłym roku w wys. 141,2 tys. zł. dodatkowe dochody radnego, to diety w wys. 18 tys. zł.

Marek Kuniec
132 tys. zł (131,7 tys. zł)
Radny na stanowisku etatowego członka Zarządu Powiatu zarobił w ubiegłym roku ok. 132 tys. zł. To całe dochody radnego.

Stanisław Kucharczyk
128 tys. zł (122,3 tys. zł)
Radny jako Sekretarz Gminy Łodygowice zarobił w ubiegłym roku 106,4 tys. zł. Dodatkowe dochody Stanisława Kucharczyka to wynagrodzenia z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki Eco Team Service – 4,8 tys. zł oraz diety radnego powiatowego w wys. 16,8 tys. zł.

Anna Satława
112,3 tys. zł (111,8 tys. zł)
Radna jako Dyrektor Zespołu Szkół w Gilowicach zarobiła w ubiegłym roku 90,7 tys. zł. Druga część jej dochodów to diety radnej powiatowej w wys. 21,6 tys. zł.

Tadeusz Pytel
109,9 tys. zł (111,1 tys. zł)
Jako dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Milówce radny zarobił w ubiegłym roku 76,5 tys. zł. Do dochodów należy jeszcze doliczyć świadczenia socjalne w wys. ok. 1,6 tys. zł oraz dochód z tytułu pełnienia obowiązków społecznych w radzie powiatu (diety) w wys. 31,2 tys. zł oraz niewielka kwota z tytułu umowy zlecenia – ok. 600 zł.

Roman Rokita
101,3 tys. zł (97,5 tys. zł)
Na stanowisku Dyrektora Zespoły Szkół w Międzybrodziu Żywieckim radny zarobił w ubiegłym roku 79,9 tys. zł. Dodatkowe dochody Romana Rokity, to diety radnego powiatowego w wys. 19,8 tys. zł, dieta Przewodniczącego Rady Sołeckiej w wys. 650 zł oraz wpływ z tyt. Umowy zlecenia – ok. 1 tys. zł.

Władysław Skrzyp
97,5 tys. zł (85,7 tys. zł)
Radny w ubiegłym roku uzyskał dochody z następujących źródeł: 66 tys. zł z tytułu zatrudnienia (nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce), diety radnego powiatowego – 25,2 tys. zł, dotacje unijne do gospodarstwa rolnego – 4,2 tys. zł, ok. 1,1 tys. zł wynagrodzenia z OKE za poprawę matur oraz ok. 1 tys. zł z akcji spółek handlowych.

Wiesław Sypta
97 tys. zł (136,9 tys. zł)
Jako właściciel biura rachunkowego Wiesław Sypta osiągnął w ubiegłym roku dochód w wys. 76,6 tys. zł. Dodatkowy dochód stanowiły diety radnego w wys. 20,4 tys. zł.

Robert Kolanko
92,2 tys. zł (80,3 tys. zł)
Radny zarobił w ubiegłym roku 72,7 tys. zł jako inżynier analityk w spółce Tauron. Dochody radnego uzupełnia również dieta w wys. 18 tys. zł oraz dywidenda z akcji Tauronu w wys. 1,5 tys. zł.

Józef Stopka
92 tys. zł (93,3 tys. zł)
Jako kierownik powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa radny zarobił w ubiegłym roku 73,2 tys. zł. Dodatkowe dochody radnego, to dieta w wys. 18 tys. zł oraz ok. 800 zł z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki WZD w Pszczynie.

Jan Jafernik
86,8 tys. zł (91,1 tys. zł)
Na ubiegłoroczne dochody radnego złożyły się: emerytura w wysokości 61,6 tys. zł oraz diety radnego wynoszące łącznie 25,2 tys. zł

Olga Łukańko
79 tys. zł (85,2 tys. zł)
Dochody radnej, to pensja nauczyciela Zespołu Szkół Nr 5 w Korbielowie w wys. 59 tys. zł, dieta radnej powiatowej w wys. 18 tys. zł oraz dopłata obszarowa do gospodarstwa rolnego w wys. ok. 2 tys. zł.

Jacek Seweryn
76,2 tys. zł (77,9 tys. zł)
Jako nauczyciel I LO im. Mikołaja Kopernika w Żywcu, radny zarobił w ubiegłym roku 56,4 tys. zł. Dodatkowy dochód, to diety radnego powiatowego w wys. 19,8 tys. zł.

Daniel Cielas
75,1 tys. zł (77,3 tys. zł)
Radny w ubiegłym roku z tytułu zatrudnienia w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu zarobił 45,4 tys. zł. Do ubiegłorocznych dochodów radny wlicza jeszcze diety – 17,5 tys. zł, wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w GOK Jemioła – 9,1 tys. zł, umowa zlecenie dla Urzędu Gminy w Ślemieniu – 2,4 tys. zł, oraz umorzenie odsetek od kredytu – ok. 700 zł.

Aleksandra Legierska
70,1 tys. zł (74 tys. zł)
Jako nauczycielka w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce radna zarobiła w ubiegłym roku 49,7 tys. zł. Do dochodów radnej trzeba jeszcze doliczyć diety w wys. 20,4 tys. zł.

Zbigniew Gąsiorek
56,9 tys. zł (56,3 tys. zł)
Na ubiegłoroczne dochody radnego składają się: emerytura górnicza w wys. 40,1 tys. zł, oraz diety radnego w wys. 16,8 tys. zł.

Piotr Kufel
45,9 tys. zł (45,1 tys. zł)
Radny z prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego osiągnął dochód w wys. 20 tys. zł. Dodatkowe dochody radnego to diety w wys. 20,4 tys. zł oraz wynagrodzenie delegata Śląskiej Izby Rolniczej w wys. 4,5 tys. zł. Dodatkowe źródło niewielkiego dochodu (ok. 1 tys. zł), które radny wykazał w oświadczeniu majątkowym, to Zakład Robót Rekultywacyjnych.

Jan Witkowski
45,1 tys. zł (44,2 tys. zł)
Na dochody radnego za 2013 rok składają się: świadczenie emerytalne w wys. 11,6 tys. zł, dieta radnego powiatowego w wys. 31 tys. zł oraz kwota z tytułu pełnienia obowiązków społecznych w wys. 2,5 tys. zł.

Franciszek Dybek
28,4 tys. zł (30,2 tys. zł)
Radny w ubiegłym roku odebrał diety w wysokości 16,8 tys. zł, pobrał rentę w wys. 11,4 tys. zł oraz otrzymał wynagrodzenie – ok. 200 zł jako egzaminator. (W rubryce zatrudnienie radny wpisał nauczyciel zawodu w salonie fryzjerskim LUX w Żywcu).

Tomasz Matlakiewicz

 

Dodaj swój komentarz

Imię :
Komentarz :