facebook

Raport GŻ | Portfele Wójtów PDF Print Adres email
Raport GŻ
Wtorek, 14 października 2014 15:56

b_150_100_16777215_0___images_stories_2014-09_raportmoney.jpgIdziemy za ciosem. Podobnie, jak przed rokiem, po radnych miejskich i powiatowych, przyszedł czas na wójtów i ich zastępców.

 

Zarobki publikujemy w kolejności wg wysokości. Ujęliśmy wszystkie źródła dochodu, jakie deklarowali w swoich oświadczeniach majątkowych ujawnili wójtowie burmistrz, starosta oraz ich zastępcy. Wszystkie kwoty są podane brutto, chyba że zaznaczyliśmy inaczej. W nawiasach z kolei podaliśmy kwoty zarobków za 2012 rok. Jak zwykle, kwoty zaokrągliliśmy do pełnych setek.

Co wynika z poniższego zestawienia? Łączna suma zaokrąglonych sum dochodów za 2012 rok wynosi 3 426,5 tys zł. Jeśli założyć, że ubiegłoroczna suma dochodów trójki wójtów, którzy w tym roku nie opublikowali jeszcze swoich oświadczeń majątkowych, utrzymała się na tym samym poziomie co w roku 2012, wyjdzie nam, że w minionym roku łączne zarobki wójtów wyniosły 3501,7 tys. zł. Zarobki wójtów wzrosły więc o jakieś 2,2 % w stosunku do roku 2012. Ogólnie poprawiło się 10 samorządowcom, pogorszenie zanotowało 9 wójtów i burmistrzów, u trójki z kolei nie sposób ocenić, bowiem nie dysponujemy ich ubiegłorocznymi oświadczeniami.

Antoni Szlagor
Burmistrz Miasta Żywca
283,4 tys. zł (226,1 tys. zł)

Z oświadczeniem burmistrza mieliśmy okazję zapoznać się już w lipcowym numerze. Dla porządku przedstawiamy je raz jeszcze. Łączna pensja burmistrza za ubiegły rok, to 158,9 tys. zł. Dodatkowe pieniądze zarobił burmistrz jako przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Gronie - 17-8 tys. zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń – 94,7 tys. zł, z tytułu dywidendy z udziałów w spółce Beskidzka Telewizja Kablowa „BESTKABEL” – 11,1 tys. zł oraz z akcji Orange.pl i GPW – 891 zł.

Andrzej Kalata
Wicestarosta Powiatu Żywieckiego
239,5 tys. zł (154,4 tys. zł)
W ubiegłym roku Andrzej Kalata jako wicestarosta powiatu zarobił 144,5 tys. zł. Do oświadczenia majątkowego wicestarosta wpisał jeszcze wpływ ze sprzedaży ½ udziału w działce w wys. 95 tys. zł.

Adam Kos
Wójt Gminy Czernichów
201,4 tys. zł (153,5 tys. zł)
Na dochód pana wójta w ubiegłym roku złożyły się: pensja wraz z dodatkami (funkcyjny, stażowy specjalny) – razem 138,7 tys. zł. Do tego wójt wyszczególnia jeszcze trzynastą pensję (11,8 tys. zł), ryczałt samochodowy (2,7 tys. zł), fundusz socjalny (1,2 tys. zł), wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu LGD „Żywiecki Raj” (800 zł) oraz nagrodę jubileuszową w wys. 46,2 tys. zł.

Andrzej Pitera
Wójt Gminy Łodygowice
195,1 tys. zł (191 tys. zł)
Na ubiegłoroczny dochód Andrzeja Pitery składają się: pensja wójta w wys. 152,5 tys. zł, emerytura – 35,2 tys. zł oraz 7,4 tys. zł z tytułu „pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich” (członek zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu).

Stanisław Baczyński
Wójt Gminy Łękawica
183,1 tys. zł (182,2 tys. zł)

W ubiegłym roku pan wójt pobrał w urzędzie gminy pensje w wys. 140,6 tys. zł. Dodatkowe 42,5 tys. zł zarobił Stanisław Baczyński w ubiegłym roku jako członek rady nadzorczej Spółki Beskid w Żywcu.

Leszek Frasunek
Wójt Gminy Gilowice
176,8 tys. zł (181,7 tys. zł)
Ubiegłoroczne dochody Pana wójta, to: pensja w wys. 147 tys. zł, renta w wys. 22,4 tys. zł oraz dodatek z tytułu członkostwa w zarządzie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w wys. 7,4 tys. zł.

Andrzej Zieliński
Starosta Powiatu Żywieckiego
172,4 tys. zł. (184,8 tys. zł)
W ubiegłym roku starosta Andrzej Zieliński pobrał pensję w łącznej wysokości 166,2 tys. zł. Dodatkowy dochód osiągnął starosta z tytułu posiadanych akcji (Agora oraz TP S.A.). Wyniósł on 6,2 tys. zł.

Andrzej Piecha
Wójt Gminy Ślemień
162,4 tys. zł (209 tys. zł)
Na dochody wójta za 2013 rok składają się: pensja w urzędzie w łącznej wysokości 117 tys. zł, oraz emerytura 45,4 tys. zł.

Piotr Tyrlik
Wójt Gminy Węgierska Górka
157,1 tys. zł (157,8 tys. zł)
W ubiegłym roku Piotr Tyrlik otrzymał w urzędzie gminy pensję w łącznej wysokości 144,4 tys. zł. Dodatkowo 12,7 tys. zł zarobił wójt jako zastępca przewodniczącego zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.

Marek Czul
Zastępca Burmistrza Miasta Żywca
150,9 tys. zł (164,4 tys. zł)
Burmistrz Marek Czul w ubiegłym roku pobrał pensję w wys. 149,8 tys. zł oraz 1,1 tys. zł z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Małgorzata Bieszczad
Zastępczyni Burmistrza Miasta Żywca
150,6 tys. zł (196,5 tys. zł)
Pani burmistrz zarobiła w ubiegłym roku 150,2 tys. zł z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miasta. Dodatkowo 470 zł Małgorzata Bieszczad otrzymała z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Tadeusz Piętka
Wójt Gminy Ujsoły
142,4 tys. zł (139,1 tys. zł)
W ubiegłym roku Tadeusz Piętka jako wójt gminy zarobił łącznie 142,1 tys. zł. Jego ubiegłoroczne dochody uzupełnia jeszcze drobna suma z tytułu umowy zlecenia – 320 zł.

Grzegorz Figura
Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz
141,1 tys. zł (127,4 tys. zł)
Cały ubiegłoroczny zarobek wójta gminy stanowi jego pensja w tutejszym urzędzie (łącznie z nagrodą jubileuszową) w wys. 141,1 tys. zł.

Henryk Jurasz
Wójt Gminy Świnna
136,8 tys. zł (168,7 tys. zł)
W ubiegłym roku Henryk Jurasz zarobił 136,8 tys. zł. Dochód ten w całości pochodzi z jego pensji urzędniczej.

Marian Czarnota
Wójt Gminy Jeleśnia
128,3 tys. zł (111,3 tys. zł)
Pan wójt w ubiegłym roku osiągnął dochód z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Gminy w wys. 128,3 tys. zł. To jego jedyna źródło zarobku za ubiegły rok.

Marian Kurowski
Zastępca Wójta Gminy Węgierska Górka
127,5 tys. zł (125,6 tys. zł)
Ubiegłoroczne dochody Mariana Kurowskiego stanowi jego pensja urzędnicza w łącznej wys. 127,5 tys. zł.

Robert Piętka
Wójt Gminy Milówka
116,7 tys. zł (119,6 tys. zł)
W ubiegłym roku Robert Piętka pobrał łączną pensję wójta w wys. 108,5 tys. zł. Dodatkowo Robert Piętka zarobił 7,4 tys. zł z tytułu członkostwa w zarządzie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu), oraz 800 zł za udział w posiedzeniach Lokalnej Grupy Działania „ Żywiecki Raj”.

Jacek Kozak
Zastępca Wójta Gminy Czernichów
99,9 tys. (101,8 tys. zł)
W ubiegłym roku Jacek Kozak Zarobił 99,9 tys. zł. Kwotę tą w całości tworzy jego pensja z Urzędu Gminy.

Jerzy Motyka
Zastępca Wójta Gminy Rajcza
93,3 tys. zł. (88,6 tys. zł)
Cały ubiegłoroczny dochód Jerzego Motyki, to pensja pobierana w urzędzie gminy.

Stanisław Caputa
Wójt Gminy Lipowa
? (174,6 tys. zł)
Do momentu zamknięcia wrześniowego wydania GŻ pan wójt nie opublikował oświadczenia majątkowego za 2013 rok. Zapewne, podobnie jak przed laty, uczyni to w okolicach listopada lub grudnia. Publikujemy więc jedynie oświadczenie za 2012 rok. (W ubiegłym roku również nie publikowaliśmy jego dochodów, więc teraz mamy okazję). W 2012 roku wójt otrzymał wynagrodzenie za pracę w wysokości 156,5 tys. zł. Do dochodów pana wójta za 2012 rok należy jeszcze doliczyć wpływy z tytułu najmu w wys. 16,6 tys. zł oraz z gospodarstwa rolnego, którego jest współwłaścicielem w wys. 1,5 tys. zł.

Władysław Puda
Wójt Gminy Koszarawa
? (157,7 tys. zł)

Do momentu zamknięcia wrześniowego wydania GŻ nie udało nam się znaleźć ani na stronie internetowej gminy, ani w Biuletynie Informacji Publicznej stosownego oświadczenia majątkowego za ubiegły rok. Natrafiliśmy jedynie na oświadczenie majątkowe za 2012 rok, którego zapisy publikujemy. W 2012 roku wójt osiągnął dochód ze stosunku prawy w urzędzie gminy w wys. 102,4 tys. zł. Do tego Władysław Puda dolicza jeszcze emeryturę w wys. 35,7 tys. zł, dochód ze sprzedaży akcji w wys. 19,1 tys. zł oraz z tytułu „innej działalności wykonywanej osobiście” – 480 zł.

Kazimierz Fujak
Wójt Gminy Rajcza
? (110,7 tys. zł)
Do momentu zamknięcia wrześniowego wydania GŻ nie znaleźliśmy ani na stronie internetowej gminy, ani w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej oświadczenia Kazimierza Fujaka za ubiegły rok.

Tomasz Matlakiewicz

 
Komentarze (1)
1 Niedziela, 23 listopada 2014 14:23
baczynski
duzo za duzo dlatego skoczyly 300% podatki od nieruchomosci

Dodaj swój komentarz

Imię :
Komentarz :