facebook

Kto jest winien miastu? PDF Print Adres email
Raport GŻ
Czwartek, 04 lutego 2016 09:58

depositphotos_64945043_originalPrawie 16 mln zł wynoszą zobowiązania firm i osób fizycznych wobec miasta Żywca. To więcej niż łączna pula wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie na 2015 r.

 

O zobowiązaniach względem miasta pisaliśmy już przed rokiem. Wtedy była mowa o ok. 14,8 mln zł. W tym roku suma ta wzrosła już prawie do 16 mln. (15 896 333 zł). Mamy więc w ciągu roku wzrost zobowiązań o ponad 1 mln zł. Dla porównania, czym ta kwota jest dla miejskiego budżetu, warto przypomnieć, że łączna suma wydatków majątkowych zaplanowanych w miejskim budżecie wyniosła 15,2 mln. zł. - Gdyby te pieniądze wpłynęły do miejskiej kasy, wiele próśb i postulatów mieszkańców udałoby się zrealizować. Niestety, moje prośby o wpłaty zaległości nie przynoszą zamierzonego skutku, dlatego zmuszony jestem zgodnie z przepisami prawa korzystać z usług komornika czy sądu. – zapowiada burmistrz Antoni Szlagor.

Skąd te zaległości? Najwięcej, prawie 7 mln zł to niezapłacone podatki od nieruchomości od osób prawnych. Nieco ponad 3 mln zł zaległości, to efekt niezapłaconego podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Również ponad 3 mln zł wynoszą zobowiązania dłużników alimentacyjnych. Znaczne kwoty zaległości stanowią też czynsze lokalowe (1,053 mln zł), podatek od środków transportowych (528 tys. zł od osób fizycznych i 327 tys. od osób prawnych), opłaty śmieciowe (282 tys. zł), grzywny, mandaty i kary pieniężne (120 tys. zł).

Szczegółowy wykaz zaległości sporządzony na dzień 30 września 2015 publikujemy poniżej.

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 23.352,56 zł
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 87.469,97 zł
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 60.651,91 zł
4. Czynsze lokalowe - 1.053.760,98 zł
5. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 120.507,91 zł
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 98.672,37 zł
7. Podatek od nieruchomości od osób prawnych - 6.989.701,69 zł
8. Podatek rolny od osób prawnych - 4,00 zł
9. Podatek leśny od osób prawnych - 1.273,0 zł
10. Podatek od środków transportowych od osób prawnych - 327.651,83 zł
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 2.500,00 zł
12. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 3.013.840,91 zł
13. Podatek rolny od osób fizycznych 24.623,80 zł
14. Podatek leśny od osób fizycznych - 1.521,33 zł
15. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 528.862,84 zł
16. Podatek od spadków i darowizn - 83.973,34 zł
17. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 47.089,26 zł
18. Świadczenia alimentacyjne - 3.105.465,41 zł
19. Opłata śmieciowa - 282.373,35 zł
20. Za przyłącza wodno-kanalizacyjne - 40.811,79 zł
21. Pozostałe zaległości (odsetki i inne) - 2.225,62 zł
Razem: 15.896.333,87 zł

 

Dodaj swój komentarz

Imię :
Komentarz :