Razem z samorządami Print
Przedsiębiorczość
Piątek, 20 lutego 2015 08:50

b_150_100_16777215_0___images_stories_2015-02_handshake.jpgŻywieccy przedsiębiorcy inicjują współpracę.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej spotkali się w ostatnich dniach z Andrzejem Kalatą, starostą żywieckim oraz Antonim Szlagorem, burmistrzem Żywca, celem omówienia warunków oraz obszarów współpracy z władzami samorządowymi nowej kadencji.
- Przedstawiliśmy szereg inicjatyw, których wdrożenie, zdaniem naszego środowiska, przyczyni się istotnie do zrównoważonego rozwoju miasta i powiatu – tłumaczy Marian Hankus, prezes zarządu SPZŻ. – Nasze główne cele to pobudzenie wzrostu gospodarczego oraz dopasowanie kierunków kształcenia młodzieży do potrzeb firm, co przełoży się bezpośrednio na tworzenie nowych miejsc pracy oraz spadek bezrobocia.
Przedsiębiorcy uważają za niezbędne powołanie gremiów doradczych z ich udziałem zarówno na szczeblu miasta jak powiatu. Sugerują potrzebę pilnego wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Żywiecczyzny, propagowanego przez SPZŻ od 2013 roku. Chcą uczestniczyć w opracowaniu planów rozwojowych Żywca i ziemi żywieckiej, w ich części gospodarczej, w perspektywie pięcioletniej oraz dziesięcioletniej. Deklarują dalszą współpracę w zakresie edukacji ponadgimnazjalnej, zwłaszcza w kontekście dostosowania programów nauczania do realiów rynku pracy. Oczekują współdziałania w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców Żywiecczyzny, m.in. poprzez uruchomienie programów ograniczających tzw. niską emisję. Z dotychczasowych doświadczeń wynika również, iż lokalna społeczność oczekuje inicjowania oraz organizowania edukacji obywatelskiej w dziedzinie prawa. Środowisko biznesu zamierza też współtworzyć, razem z samorządowcami, programy promocji gospodarczej, turystycznej, ekologicznej oraz innych walorów Żywiecczyzny.
Przedstawiciele władz samorządowych wyrażają gotowość do wspólnego, razem z przedsiębiorcami, podjęcia działań służących rozwojowi miasta i ziemi żywieckiej.
źródło: informacja prasowa