Mamy radę, cz. 3 Print
Przedsiębiorczość
Wtorek, 07 lipca 2015 13:58

mt_ignoreCo nowego w prawie od 2015r.
Jak rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony?


Co nowego w prawie od 2015r.

Minimalne wynagrodzenie - minimalne wynagrodzenie za prace wyniesie 1750 zł, w związku z tym ulegają zmianie niektóre wskaźniki.

Prawa konsumenta - w związku z wejściem w życie w dniu 25.12.2014r. ustawy o prawach konsumenta, przedsiębiorca zawierający transakcje z konsumentami jest zobowiązany w szczególności do:
1) wprowadzenia nowych regulaminów sprzedaży,
2) zmiany procedur sprzedaży towarów i usług,
3) szerszej realizacji obowiązków informacyjnych o przysługujących konsumentowi prawach,
4) respektowania nowych terminów obowiązujących w relacjach z klientami,

Kasy fiskalne - kolejna grupa podatników traci zwolnienie z obowiązku stosowania kas fiskalnych Zmiany będą dotyczyć m.in.: właścicieli warsztatów samochodowych, fryzjerów, kosmetyczek, prawników, doradców podatkowych, lekarzy czy dentystów.

Postępowanie podatkowe - zmieniają się zasady dotyczące formy, terminów składania jak również korekty deklaracji.Wypłata zasiłków oraz kontrola chorujących - Obowiązek wypłaty zasiłków oraz kontroli spada na te zakłady pracy, które 30 listopada bieżącego roku zgłosiły do ubezpieczenia chorobowego (obowiązkowego lub dobrowolnego) co najmniej 21 osób.

Likwidacja szkód - od 01.04.2015r. firmy ubezpieczeniowe min. będzie obowiązywał zakaz potrącania amortyzacji starych części, dodatkowo będą miały obowiązek finansowania kosztów wynajmu samochodu zastępczego oraz informowania klientów o możliwości uzyskania odszkodowania za utratę wartości auta po wypadku.

Wyższe koszty zatrudnienia menadżerów - wyrok Sądu Najwyższego potwierdza prawo ZUS do ściągania od menadżerów wyższych składek na ubezpieczenie społeczne, mimo że prowadzą równolegle działalność gospodarczą, od której płacą składki. Skutki wyroku można złagodzić podejmując odpowiednie działania na przyszłość.

Więcej: w poradniku na stronie www.perfectum-doradztwo.pl

 

Jak rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony?
Aby uniknąć ryzyka przywrócenia pracownika do pracy czy zapłaty odszkodowania za naruszenie przepisów dotyczących rozwiązywania umów o pracę należy:
1. sprawdzić, czy pracownik nie jest objęty ochroną przed zwolnieniem,
2. ustalić właściwy okres wypowiedzenia (np. wliczyć okres do daty rozwiązania umowy),
3. mieć konkretną i rzeczywistą przyczynę wypowiedzenia,
4. przeprowadzić konsultacje ze związkami zawodowymi, jeżeli funkcjonują w zakładzie i reprezentują pracownika,
5. przygotować pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę zawierające min. przyczynę wypowiedzenia umowy, okres wypowiedzenia oraz pouczenie o prawie odwołania się do sądu pracy,
6. prawidłowo doręczyć pracownikowi pisemne wypowiedzenie umowy o pracę.

Więcej w instrukcji: „Jak zwolnić pracownika – krok po kroku” na stronie www.perfectum-doradztwo.pl

 

mt_ignore